طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

با سلام و درود

ضمن تشكر و قدر قداني از حضور  مديران ،كارفرمايان  ،پژوهشگران ودوستان و كاربران عزيز سايت كه ما را در برگزاري نمايشگاه  همراهي نمودند .

طبق درخواست بسياري از عزيزان شما را به ديدن عكسهايي از اين نمايشگاه  دعوت ميكنيم.

 

 

 

الكتروفورس

 

 

 

الكتروفورس

 

 

الكتروفورس

 

 

الكتروفورس

 

 

امير ياري

 

 

امير ياري

 

 

الكتروفورس

 

 

الكتروفورس

 

 

 

الكتروفورس

 

 

الكتروفورس

 

 

الكتروس نورپردازي برج

 

 

الكتروفورس

 

 

الكتروفورس تابلوهاي روان

 

 

الكتروفورس

 

 

الكتروفورس

 

 

الكتروفورس

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده