طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

شرکت الکترو فورس به عنوان برگزیده دوره اول جشنواره اختراعات از تمامی همکاران دعوت به بازدید از غرفه خود واقع در نمایشگاه الغدیر می نماید.

ادرس دقیق مکان برگزای جشنواره تبریز خیابان منجم فرهنگسرای بزرگ الغدیر می باشد.

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده