طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

سال 2011 توام با مشکلات فراوان اقتصادی و مالی در سراسر جهان بود، اما صنعت انرژی خورشیدی به علت مبارزه با آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی دارای رونق فراوانی بود. با وجود مشکلات مالی، کاهش قیمت در بسیاری از بخش های اقتصادی، از جمله صنعت انرژی خورشیدی، باعث جلوگیری از افت تقاضای مصرف کنندگان در این بخش ها شد.


در سال 2011 کاهش قیمت انرژی خورشیدی موجب شد تا مشتریان تقاضای خرید آن را افزایش دهند. انجمن صنایع انرژی خورشیدی که گروه تجاری این بخش اقتصادی محسوب می شود، طی گزارش اخیر خود اعلام کرد که فروش تجاری این محصول طی فصل سوم سال 2011 میلادی به 103 مگاوات رسید که در مقایسه با همین دوره در سال گذشته 38 درصد افزایش نشان می دهد.
این رشد مطلوب در بخش انرژی خورشیدی همچنین به آمریکا این فرصت را خواهد داد تا در رقابت با کشورهای خارجی موفق تر عمل کند. نتیجه تحقیقات اخیر موسسه GTM نشان داد که صادرات آمریکا در این بخش طی سال 2011 بالغ بر 723 میلیون دلار بوده و نصب سیستم های تولید انرژی خورشیدی نیز درآمدی بالغ بر 2.6 میلیارد دلار برای این کشور حاصل کرد. ضمن این که صنعت انرژی خورشیدی نسبت به دیگر بخش های اقتصادی آمریکا باثبات تر جلوه کرده و مازاد تجاری برابر با 374 میلیون دلار رقم زده است.
چون این بازدهی قدرتمند بخش انرژی خورشیدی آمریکا طی سال 2011 حاصل عملکرد مطلوب این بخش طی سال 2009 بوده است، می توان پیش بینی کرد که طی سال 2012 نیز توام با رشد مناسبی در این بخش برای آمریکا باشد. از این رو می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری سایر کشورهای جهان در بخش تولید انرژی خورشیدی نیز طی سال 2012 با درآمد قابل توجهی مواجه شود. چین نیز سرمایه گذاری عظیمی در این بخش انجام داده است و با استفاده از سیاست های حمایتی دولت تبدیل به یکی از رقبای اصلی آمریکا در این بخش خواهد شد.

منبع : سولار

 

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده