طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

لامپ هالوژن :
لامپ هالوژن لامپی التهابی است که رشته که رشته تنگستن در محفظه ای
کوچک که با یک گاز بی اثر پر شده ، به همراه مقدار اندکی هالوژن مانند ید یا برم محبوس شده است.سیکل هالوژن از تیره شدن حباب جلوگیری می کند.لامپ هالوژن می تواند با رشته ای داغ تر از لامپ های دارای گاز استاندارد با توان

لامپ هالوژنی که در محفظه خود بدون شیشه محافظ کار می کند

مشابه بدون از دست دادن طول عمر فعالیت کند.این امر باعث افزایش اثر نوری آن (10 تا 30%) می شود .همچنین می تواند نوری با دمای رنگ بالاتری نسبت به لامپ های التهابی غیر هالوژنی تولید کند.در حالتی دیگر می توان نوری با همان اثر نوری یا کمی بیشتر و با عمری دو برابر تولید کرد.به علت سایز کوچک انها ،لامپ های هالوژن می توانند در سیستم های نوری مفید تر باشند که این باعث افزایش کارایی می گردد.

اصول کاری :
250px-Halogen.jpgکارهالوژن است که یک معادله شیمیایی برگشت پذیر
با تنگستنی که از رشته بخار می شود تشکیل دهد . در لامپ التهابی عادی، این تنگستن اکثراً در حباب ته نشین می شود.سیکل هالوؤن لامپ را تمیز نگاه می دارد و نور لامپ را در طول عمر حدوداً ثابت نگاه می دارد .در دمای ملایم ،هالوژن با بخار تنگستن واکنش می کند، هالید بدست آمده در میان گاز بی اثر به گردش در می آید. بعضی ا

یک لامپ هالوژن پشت فیلتر ماوراء بنفش گرد،بعضی از تجهیزات لامپ هالوژن لنزی برا فیلتر کردن نور ماوراء بنفش دارند

وقات این هالید به نقاط گرم تر می رسد و جدا می شود و تنگستن جدا می شود و هالوژن آزاد می شود تا دوباره این واکنش را تکرار کند.به منظور انجام واکنش،دمای لامپ باید از دمای لامپ های التهابی عادی بالاتر برود. حباب می بایست از سیلیکای سیم کشی شده ساخته شود (کوآرتز) با از یک شیشه با دمای بالاتر (مثل آلومینوسیلیکات) استفاده شود. کوآرتز بسیار مقاوم است پس فشار گاز می تواند بیشتر باشد که مقدار بخار شدن رشته را کاهش می دهد و اجازه دستیابی به دمای بالاتری را (و در نتیجه اثر نوری بیشتر) با عمر مشابه می دهد.تنگستن آزاد شده عموماً در همانجایی که از آن آمده ته نشین نمی شود،پس قسمت های گرم تر رشته باریک تر می شوند و از بین می روند.
250px-Halogen-bulb-3.jpgبازسازی رشته با فلوئور هم ممکن است ،اما فعالیت شیمیایی ان بسیار بالاست که به اجزای دیگر لامپ نیز حمله می کند.
لامپ های اولیه تجاری از عنصر ید استفاده کردند ،که لامپ های  کوآرتز ید خوانده می شدند و توسط جنرال الکتریک در سال 1959 ارائه شد. طولی نکشید که فهمیدند برم مزایایی دارد اما در حالت عنصری مورد استفاده قرار نمی گرفت.نوع خاصی از ترکیب های هیدروکربن ، برم نتایج خوبی داده بودند.در لامپ های اولیه از خود تنگستن به عنوان پایه محافظ رشته استفاده می شد اما در بعضی طراحی ها امکان استفاده از مولیبدن بود.یک مثال حفاظ مولیبدن در رشته های دوگانه H4 چراغ جلو ماشین در نورافکن گذرای نامتقارن در اروپا بود .
رشته بسیار داغ مقداری انرژی در محدوده ماوراء بنفش از خود ساطع می کند.مقداری کوچک از عناصر دیگر می توانند در ترکیب با کوآرتز مورد استفاده قرار گیرند تا کوآرتز ناخالص شده (یا پوشش نوری انتخاب شده) جلوی تشعشع مضر ماوراء بنفش را بگیرد.شیشه سخت جلوی اشعه ماوراء بنفش را می گیرد و بصورت بسیار وسیعی در حباب های مورد استفاده در چراغ های ماشین مورد استفاده قرار می گرفتند.لامپ هالوژن هم می تواند مانند لامپ التهابی عادی در درون حبابی خارجی مورد استفاده قرار گیرد تا خطر دمای بالای حباب را کاهش دهد.لامپ های هالوژن با کوآرتز بدون ناخالصی در بعضی وسایل علمی ، طبی و دندان پزشکی به عنوان منبع نور ماوراء بنفش نوع B مورد استفاده قرار می گیرند.
برای توان و عمر ثابت،اثر نوری تمام لامپ های التهابی در ولتاژ مخصوص طراحی بیشتر است.لامپ های هالوژنی که برای ولتاژ 12 تا 24 ولت طراحی شده اند نور خروجی خوبی دارند و مخصوصاً رشته های فشرده برای کنترل نوری مفید اند (تصور را ببینید). برد نورر لامپ بازتابنده MR16 (با قطر 50 میلیمتر) و توان 20 تا 50 وات در اصل برای نور دهی به فیلم 8 میلیمتری طراحی شده بودند ، اما هم اکنون به صورت بسیار وسیعی برای نوردهی ویترین ها و خانه ها مورد استفاده قرار می گیرند.اخیراً ،نورهای بازی برای استفاده مستقیم در ولتاژ 120 تا 230 ولت طراحی شده و در دسترس اند.
تاثیر ولتاژ بر کارایی :
لامپ های هالوژن تنگستن رفتار مشابهی با لامپ التهابی در حین در ولتاژ متفاوت از خود نشان می دهند.اما گزارش شده است که نور خروجی با ولتاژ به توان 3 و اثر نور با توان 3/1 تناسب دارد.رابطه معمول راجع به عمر تناسب با ولتاژ به توان 14-  دارد .مثلاً لامپی که در ولتاژی 5% بیشتر از ولتاژ طراحی خود کار می کند 15% نور بیشتری تولید خواهد کرد و اثر نوری 6.5% بیشتر خواهد بود اما انتظار می رود نصف عمر مورد انتظار خود کار کند.
لامپ های هالوژن با مقدار هالوژن مناسب با سرعت بخار شدن تنگستن در ولتاژ طراحی پر می شوند.افزایش ولتاژ کاری سرعت تبخیر را افزایش می دهد،پس در بعضی مقادیر ولتاژ ممکن است هالوژن کافی نبباشد و لامپ تیره شود.استفاده در ولتاژ بیشتر معمولاً توصیه نمی شود.در ولتاژ پایین تر تبخیر کمتر است و ممکن است هالوژن بسیار زیاد باشد که ممکن است باعث خرابی غیر عادی شود.در ولتاژ بسیار پایین تر دمای حباب ممکن است بسیار کم باشد و نتواند سیکل هالوژن را انجام دهد،اما در این حالت تبخیر پایین تر از آن است که تیره شدن محسوس باشد.در بسیاری از موارد لامپ های هالوژن می توانند با موفقیت کاهش نور پیدا کند.اما ممکن است مقدار عمر لامپ به اندازه ای که پیش بینی می شود کاهش پیدا نکند.اندازه عمر بخاطر کاهش نور، به ساخت لامپ وابسته است،افزایش هالوژن اضافه شده یا کاهش نور در این نوع انتظار می رود.
طیف موجی لامپ هالوژن :
Incandescent_lamp_spectra.pngلامپ هالوژن التهابی طول موج نوری مانند شکل مقابل دارد.این شکل فقط انتهای ماوراء بنفش  از کل طول موج را نشان می دهد ،که به علت دقت اسپکتروم آنالایزر از 600 تا 1500 نانومتر محدود شده است ،که در پنجره ای نوری  از نوع سیستم های

ارتباط نوری بدست

طیف موجی لامپ التهابی در محدوده IR و نویز b/g با رنگ زرد نشان داده شده است.

آمده است.

ایمنی :
لامپ های هالوژن بیشتر از لامپ های التهابی عمومی داغ می شوند، زیرا دما در محدوده سطح کوچکتری متمرکز می شود و همچنین سطح آن به رشته نزدیک تر است.این دمای زیاد برای کارایی آنها مورد نیاز است.از آنجا که لامپ هالوژن در دمایی بسیار بالا کار می کند،ممکن است باعث ایجاد سوختگی یا آتش سوزی شود.برای کاهش نور ماوراء بنفش ناخواسته و نگهداری ذرات حباب داغ در صورت انفجار،لامپ های مصارف عمومی اکثراً داری فیلتر شیشه جذب کننده ماوراء بنفش در اطراف حباب هستند.همچنین می توان حباب لامپ را توسط فیلترهای ماوراء بنفش پوشش داد یا ناخالص کرد.اگر این کار به خوبی انجام شود،لامپ هالوژن دارای فیلتر ماوراء بنفش نور ماوراء بنفش کمتری نسبت به همتاهای التهابی خود ساطع می کنند.
پیشگیری از لمس :
هر نوع آلودگی بر روی سطح ،خصوصاً اثر انگشت می تواند در زمانی که محفظه کوآرتز داغ می شود به آن صدمه وارد نماید. آلودگی ها هنگامی که لامپ روشن می شود نقطه ای داغ بر روی سطح حباب ایجاد می کنند. این دمای زیاد و متراکم باعث می شود کوآرتز از حالت شیشه ای به حالت ضعیف متبلور در بیاید که باعث نشت گاز می شود.این ضعف باعث می شود که حباب به صورت کف در بیاید و در نتیجه باعث خرابی لامپ و با انفجار آن گردد و این باعث ایجاد خطرات ایمنی می گردد.در نتیجه تولید کنندگان پیشنهاد می دهند که باید با لامپ های کوآرتز باید بدون دست زدن به حباب شفاف تماس برقرار کرد.مثلاً استفاده از یک دستمال کاغذی شفاف یا تماس با قسمت چینی حباب.اگر در هر صورت کوآرتز آلوده شود ،با ید کاملاً توسط الکل ساییده شود و قبل از استفاده خشک شود.

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده