طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

ساختمان انواع برقگیرها:

 

 

1 – نوع با فاصله هوایی

 

1 – 1 – قسمت فعال شامل : مجموعه های فواصل هوایی – مقاومت های غیر خطی – سیستم تقسیم ولتاژ روی فواصل هوایی

 

 

مجموعه فاصله هوایی :

به هنگام افزایش ولتاژ به حد معینی مانند یک فاصله جرقه زنی عمل می نماید لذا قبل از عملکرد آن جریان عبوری از برقگیر صفر می باشد . پس از کاهش اضافه ولتاژ قوس خاموش شده و از عبور جریان جلوگیری می نماید .

این مجموعه شامل کویل خاموش کننده می باشد که با کاهش اضافه ولتاژ و پایین آمدن فرکانس جریان عبوری ، در مسیر عبور جریان قرار گرفته و با تولید میدان مغناطیسی روی قوس فاصله هوایی باعث طولانی تر شدن مسیر آن و کمک به قطع جریان می گردد . در صورت عدم وجود این کویل جریان ادامه یافته تا در صفر طبیعی خود قطع گردد . بنابراین وجود این کویل باعث کاهش مدت عبور جریان از برقگیر شده و از تلفات حرارتی بیشتر در آن جلوگیری می کند .

 

 

 

 

مقاومت های غیر خطی :

این مقاومت ها به صورت سری با فاصله هوایی و به شکل قرص می باشند . نظر به غیر خطی بودن این مقاومت ها تغییر مقدار ولتاژ دو سر برقگیر به هنگام اضافه ولتاژ محدود می گردد .

 

 

سیستم تقسیم ولتاژ :

این سیستم متشکل از مقاومت ها و خازن ها می باشند که به صورت موازی با مجموعه فواصل هوایی می باشند و وظیفه آنها تقسیم ولتاژ مساوی روی فواصل هوایی می باشد .

 

 

2 – 1 – سایر قسمتها :

محفظه خارجی – فلانج ها – ترمینال ها – رها کننده فشار – پایه عایق ها – حلقه کنترل میدان – جداکننده – شمارنده .

 

محفظه خارجی از جنس چینی بوده که نقش عایق خارجی را داشته و با تعبیه چتری ها روی آن فاصله خزشی مورد نیاز را تأمین می کند .

رها کننده فشار ، به هنگام خطای داخلی در برقگیر درجه حرارت و فشار گاز داخلی شدیداً افزایش می یابد ، رها کننده فشار در این هنگام عمل کرده و باعث تخلیه فشار می شود این امر از انفجار برقگیر و صدمات مربوطه جلوگیری می کند .

 

پایه عایق ها : این پایه ها بین ترمینال پایین برقگیر (فلانج) و استراکچر (زمین) قرار گرفته و جهت هدایت جریان برقگیر از مسیر شمارنده استفاده می شوند .

حلقه کنترل میدان : این حلقه در طرف ولتاژ بالا نصب شده و وظیفه تقسیم میدان الکتریکی یکنواخت را در طول مقره و قسمت فعال را به عهده دارد .

جدا کننده : این وسیله در برقگیرهای شبکه توزیع به منظور جدا کردن برقگیر از سیستم به هنگام خطای داخلی تعبیه شده و در ضمن نقش نشان دهنده خطای برقگیر را نیز دارا می باشد .

 

 

2 – نوع بدون فاصله هوایی

 

قسمت فعال این برقگیرها تنها شامل قرص های مقاومت غیر خطی از نوع اکسید روی می باشد . سایر قسمتهای برقگیر مشابه با برقگیر " نوع با فاصله هوایی " ، می باشد . ضمن اینکه عایق خارجی این برقگیرها امروزه علاوه بر جنس چینی از جنس های پلیمریک مانند E.P.D.M و سیلیکان رابر نیز ساخته می شود که دارای مزایا و معایب خاص این مقره ها می باشد .

 

توضیح : علاوه بر برقگیرهای با عایق خارجی هوا ، برقگیر نوع جی آی اس نیز که عایق قسمت برقدار با زمین ، گاز SF6 می باشد نیز ساخته می شود .

 

برقگیرهای از نوع با مقاومت غیر خطی

 

 

- کاربرد عمومی :

حفاظت از تاسیسات برقی در مقابل اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه و کلید زنی

 

 

- نحوه حفاظت :

کاستن از دامنه اضافه ولتاژ و محدود نمودن آن به مقادیری که استقامت عایقی تجهیزات قابلیت تحمل آن را داشته باشند . با بروز اضافه ولتاژ با دامنه بالاتر از مقدار معینی ، برقگیر هادی شده و ولتاژ به ولتاژ ناشی از عبور جریان از مقاومت غیر خطی محدود می گردد . پس از کاهش اضافه ولتاژ ، جریان قطع شده و سیستم به کار خود ادامه می دهد .

 

 

- انواع برقگیرهای با مقاوت غیر خطی

 

  1. برقگیرهای با مقاومت غیر خطی سیلیکان رابر و فاصله هوایی
  2. برقگیرهای با مقاومت غیر خطی نوع اکسید روی  
  3. برقگیرهای با مقاومت غیر خطی نوع اکسید روی و فاصله هوایی 

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده