طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

ابداع شيوه هاي خلاقانه براي مشتري يابي با استفاده از لیزر

 

در آينده يي نزديک، آسمان شب با آگهي هاي سه بعدي غول آسا روشن خواهد شد.

اين کار با استفاده از يک سامانه نمايش ليزري ژاپني که تصاوير درخشان را در هواي رقيق خلق مي کند، انجام مي شود. اين نمايشگر توسط «موسسه ملي فناوري و علوم صنعتي پيشرفته» که در توکيو مستقر است با همکاري دانشگاه Keioو شرکت برتون عرضه مي شود.

 

سخنگوي اين موسسه مي گويد؛ «ما باور داريم که اين فناوري در نهايت در زمينه هايي از قبيل آگهي هاي درون شهري و نورافشاني در شب استفاده و کاربرد خواهد داشت.»

به گفته شرکت برتون اين فناوري همچنين ممکن است براي ارسال سيگنال هاي اورژانسي درد و حتي علائم جاده يي موقت به کار رود. نمايشگر مزبور از اثر «يونش» استفاده مي کند. اين اثر زماني به وجود مي آيد که يک پرتو از نور ليزر روي يک نقطه از هوا متمرکز مي شود. خود پرتو ليزر براي چشم انسان قابل رويت نيست، اما اگر شدت پالس ليزري از آستانه خاصي بگذرد هوا را به پلاسماي درخشان تجزيه مي کند که نور مرئي گسيل مي کند. شدت مورد نياز فقط با استفاده از پالس هاي ليزري خيلي کوتاه و قدرتمند حاصل مي شود. هر کدام از نقطه هاي پلاسمايي يا «نقطه اشتعال» فقط حدود يک نانوثانيه به طول مي انجامد اما تصوير حاصله به دليل ماندگاري و باقي ماندن در بينايي افراد براي مدت طولاني تري ديده مي شود.

 

سامانه نمايشگر از يک ليزر فروسرخ بهره مي برد که در هر ثانيه صد نقطه اشتعال توليد مي کند. در حال حاضر اين نقاط فقط در فاصله دو يا سه متري از سامانه و در فضايي حدود يک مترمکعب افشانده مي شوند.

هر کدام از نقاط اشتعال صدايي شبيه «پوپ» ايجاد مي کند که در نتيجه زماني که نمايشگر فعال است صدايي شبيه خش خش شنيده مي شود. سامانه هاي قبلي از آيينه هاي گالوانومتري استفاده مي کردند تا نقطه کانوني پرتو را در دو بعد مهار و کنترل کنند. تصاوير حاصله فقط دوبعدي بودند اما يک موتور خطي پرسرعت به اين سامانه جديد اضافه شد که با حرکت دادن يک عدسي، نقطه کانوني ليزر را در يک بعد سوم مهار مي کند. به اين ترتيب اشکال يکپارچه در هوا ترسيم مي شوند.

پژوهشگران درگير ابداع اين سامانه در نظر دارند ميزان ايجاد پالس را در آن بالا ببرند تا به اين ترتيب با توليد نقاط بيشتر تصاوير بهتر و يکنواخت تري ايجاد کنند. نمونه هاي آينده تصاوير متحرک را نيز توليد خواهند کرد. «موسسه ملي فناوري و علوم صنعتي پيشرفته» ادعا مي کند اين سامانه تا حدي پيشرفت خواهد کرد تا بتواند نمايش هايي در تمامي اندازه ها توليد کند.

منبع www.electroforce.ir

چند عکس از نورپردازی لیزری

لیزر - لیزرشو

نورپردازی لیزری- لیزرشو - لیزر

لیزرشو - لیزر

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده