طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

 

مقدمه ای بر نور و LED

امروزه نور و نور پردازي نقش بسيار مهمي در زندگي انسانها ايفا مي كند. اصولا نور ريشه در نخستين روز خلقت دارد يعني زماني كه واقعه نوراني Big Bangانفجار بزرگ زمين و كهكشان را بوجود آورد. اگر نور نبود پيدايش آب هم كه ضامن بقاي همه موجودات هست عينيت نمي يافت. تمدن و دانش بشري در زمينه نور مشعلها و شمعها و پديده هاي ابتدائي توليد نور و روشنائي رو به تكامل گذاشت و به مرحله اعجاب انگيز كنوني رسيد . اما در زندگي مدرن امروزي نور تنها وسيله اي در خدمت ساخت اجسام و اشياء‌پيرامون ما نيست بلكه عاملي است كه بهره گيري درست و عالمانه از آن مي تواند تاثير سازنده اي در روح و روان، شادابي، موفقيت و افزايش سطح بهره وري انسان در محيط كار و زندگي داشته باشد و درست به همين دليل است كه امروزه علم و هنر نورپردازي به يكي از رشته هاي بسيار مهم در جهان تبديل شده و سرمايه گذاريهاي هنگفتي هم در زمينه توليد انواع و اقسام وسايل و تجهيزات نورپردازي در كشورهاي پيشرفته صنعتي صورت گرفته است. نورپردازي عامل بر جسته نمودن افتخارات و لحظات خاطره انگيز انسانهاست و امروزه لامپهاي LEDبه دليل شدت نور خارق العاده و مصرف انرژي بسيار ناچيز و حرارت توليدي بسيار كم، جايگزين اصلي تمام لامپهاي موچود ديگر مي باشد و روز به روز با توجه به اهميت صرفه جويي انرژي ، شاهد حضور بيشتر اين تكنولوژي هستيم .


نور عنصری است كه بواسطه  آن ديدن اشياء ممكن می شود. نور می تواند ريتمخلاقانه ای به يك فضای داخلی ببخشد. بدون نور، نه فرم را احساس می توان كرد، نه رنگرا و نه بافت را. نورپردازی در يك فضای داخلی پيامدهای مهمی در بردارد. چه بسانورپردازی مناسب يك فضا آن فضا را خوشايند و چشم نواز كند. نورپردازی در كنار ابعادزيباشناختی، بعد عملكردی هم دارد. نور مناسب در طول شب در يك فضای داخلی می تواندحس محدود بودن يا ابهام و هراس را بر طرف كند. نور مناسب يك اتاق حتی می تواند چهرهآدمی را گرم و صميمی كند. به كمك نورپردازی می توان يك فضای داخلی را به جزايرنورانی متنوعی تبديل كرد.برای ايجاد نوعی طبقه بندی اوليه و افزايش سهولت دسترسی، دو فهرستمجزا به تفکيک نورپردازی خانگیو نورپردازی عمومی  تهيه نمودهايم.-1نورپردازی خانگی:
هدف از نورپردازی بازسازی فضاهای خارجی در فضاهای داخلی است که باانجام این کار به محیط علاوه بر روشنايی، حس داده می شود. به قسمتی از نور که نوراز آن گسيل می شود، منبع نور وبه تشعشع نور به قسمتهای مختلف پرتو نور گفته میشود.نور طبیعی نور خورشید است و نور مصنوعی شامل : لامپ های گازی، رشته اییا حرارتی، فلورسنت، کم مصرف وغيره می باشد.فضای نشيمن
اتاق نشيمن بايد طوری طراحی شود که کاربران آن بتوانند از موقعيتخورشيد منتهای استفاده را ببرند.چون از اتاق نشيمن معمولاً در بعد از ظهرها و شبها استفده می شود بايدطوری طراحی شود که بتوان از موقعيت خورشيد در ساعتهای بعد از ظهر استفادهنمود.نور يا روشنايی اتاق نشيمن به دو دسته تقسيم می گردد .روشنايی عمومی ونور منطقه ای.
برای روشن کردن سرتاسر اتاق نشيمن می توان از سقف، دريچه های ديواری وبازشوها يا نور خارجی استفاده کرد. نور منطقه ای برای کار مخصوصی از قبيل خواندن،رسم يا خياطی و امثال آن به کار می رود . نور منطقه ای با استفاده از لامپ هایروميزی،لامپ های ديواری،چراغ های پايه دار يا لامپ سقفی قابل ايجاداست.غذاخوری
کنترل نور می تواند فضای اتاق غذا خوری را تغيير دهد ، آرامش ايجادکند و فضايی دلچسب تر فراهم آورد.نور عمومی که می توان شدت آن را با استفاده از رئوستا کم وزياد کرد میتواند برای هر موقعيتی، محيطی مناسب ايجاد کند . به علاوه برای روشنايی عمومی ميزبايد از لوستر يا نور سقفی استفاده شود.آشپزخانه
در آشپز خانه استفاده از نور طبيعی و منظره ی بيرون در اولويت است،ولی نور مصنوعی هم حتی در طول روز مهم و مفيد است. ذکر اين نکته حائز اهميت است کهتشعشع مستقيم خورشيد، به دليل ايجاد حرارت در آشپزخانه مطلوب نمی باشد. روشنايیآشپزخانه به سه بخش اصلی تقسيم می شود:1- نورپردازی کلی برای حرکت درون فضا و نظافت(حدود 250 تا 300لوکس)؛2- نورپردازی ميز صبحانه به ترتيب توصيف شده در بخش نهار خوری؛3- روشنايی سطوح کار، محل قرار گيری ظروف مورد نياز و حاوی مواد غذايی و روشنايی اجاقپخت و پز(بين 300 تا 500 لوکس)؛روشنايی منحصر به چراغ مرکزی سقفی برای آشپزخانه مناسبنيست.کابينت های ديواری و بدن فردی که به آشپزی مشغول است سايه های مزاحم ونامناسب راايجاد می کنند.
سيستمهای آشپزخانه اين مسائل را حل و اغلب روشنايی مناسبی را در زيرکابينت های ديواری، روی اجاق و درون قفسه ها پيش بينی می کنند. هنگام کار درآشپزخانه چشم مرتبا به اطراف نگاه می کند و از اين جهت کاهش کنتراست نوری در ايجادحس آرامش موثر است.طبقات داخل کابینت های در شیشه ای را نیز می توان با استفاده از روشهای گوناگون روشنایی بخشید. اما یکی از بهترین راه ها نصب چراغ های کوچک در زیر هریک از طبقات ، و یا در مواقعی که طبقات شیشه ای هستند نصب یک لامپ در قسمت بالا ویا پایین کابینت است.اتاق خواب بزرگسالان
شايد تشخيص اين موضوع که آيا در اتاق خواب‌تان نورپردازي درست و اصوليوجود دارد يا نه، در وهله اول، کار چندان راحتی نباشد اما به‌راحتی از تبعات آن می‌توان به اين مطلب پی برد. اگر صبح‌ها با سردرد از خواب بيدار می ‌شويد، چشم‌هايتانمی ‌سوزد،‌هاله‌ای قرمزرنگ اطراف مردمک چشم‌هايتان ديده مي‌شود يا اگر از هماناولين ساعات شروع روز، عادت به بدخلقی و پرخاشگری داريد، همه و همه نشانگر جای خالینورپردازی مناسب در اتاقتان است؛ چرا که نورپردازی خوب موجب می ‌شود در خانه خوداحساس آرامش و امنيت داشته باشيد.راه حل تمامی ‌اين مشکلات، ايجاد يک شمای انعطاف ‌پذير نوری است بهنحوی که برای تمامی ‌ساعات روز مناسب باشد و به اتاق‌های شما در هر لحظه از شبانه‌روز، حالتی خوشايند ببخشد. نورپردازی بايد به گونه‌ای طراحی شده باشد که بافشاردادن يک کليد ساده، به ‌راحتی بتوانيد نور اتاق را زياد يا کم کنيد و مثلاًاتاق خود را از يک اتاق نورانی، به يک اتاق آرام با نوری رمانتيک که برای خوردن يکشام دونفره با همسرتان مناسب است، تبديل کنيد.اگرچه نور پردازی سقفی و عمومی برای اتاق خواب خوب است و نظافت اتاقرا آسان می کند، نور اصلی و کاربردی بهتر است در ارتفاعات پايين تر و بصورت موضعیباشد. ميز آرايش، کمدهای لباس،ميز پاتختی و ديوار پشت تلويزيون به روشنايی نيازدارند. در اتاق خواب می توان از چراغهای پايه دار(استند) آباژور و چراغ برقیاستفاده کرد. تأمين حداقل روشنايی لازم برای جهت يابی(حدود 5 تا 20 لوکس) برایموقعی که فرد نيمه شب از تخت برخاسته ودر اتاق حرکت می کند ضروری است. اين نور میتواند در ارتفاع بسيار پايين و حتی در نزديکی سطح زمين يا بصورت غير مستقيم و مخفیباشد تا اشعه مستقيم آن باعث خيرگی چشم در اتاق خواب تاريک نشود. منابع روشنايیقرار گرفته در ارتفاع پايين حالت استراحت و خواب را تداعی می کنند. شدت نور کلیاتاق خواب می تواند حدود 200 لوکس باشد. ولی بصورت موضعی نقاط خاصی را می توان تا500 لوکس روشن کرد.اتاق خواب کودکانمهمترين مسئله در اتاق بچه اجتناب از چراغهای متحرک پايه دار و دردسترس است. روشنايی عمومی اتاق بايد حدود 100 لوکس باشد، ولی روی ميز بهتر است 200تا 300 لوکس روشنايی داشته باشد.يکی از مسائل مهمی ‌كه در اتاق خواب كودك بايد به آن توجه شود، وضعيتنور اتاق است.اتاق خواب کودک بهتر است در بخش جنوب شرقي خانه باشد. به اين خاطر كهانرژی زندگی ‌بخش در هنگام طلوع آفتاب برای سلامتی كودك مفيد است، در فنگ ‌شويیآمده بهتر است اتاق كودك هشت ضلعی، با نور طبيعی و تهويه مناسب باشد و البته بافاصله بسيار نزديكی به اتاق والدين. اگر اتاق به طور طبيعی تاريك است، چراغ‌هایاتاق را بيشتر كنيد.البته كودك درس‌خوان شما بايد در اتاق خصوصي خود كه معمولا تكاليفمدرسه را هم در آنجا انجام می ‌دهد، نور كافی داشته باشد اما اهميت نور، فراتر ازخصوصيات فردی و شخصيتی كودك است. نور، عنصر لازمی ‌است كه هيچ كودكي - چه درس‌خوانو چه تنبل - نبايد از آن محروم بماند و هر انسانی - چه كودك و چه بزرگسال - برایادامه حيات به آن نياز دارد.به طور كلی، وضعيت نور اتاق خواب كودكان به لحاظ نيازهای خاص اينسنين، توجه و حساسيت بيشتری نسبت به اتاق خواب بزرگسالان می ‌طلبد. كودك نيز مانندفرد بزرگسال، بايد نوری در اتاق خواب داشته باشد كه هنگام روز، انجام كارهايی ازقبيل پوشيدن لباس و پيداكردن اشيا را به‌خوبی امكان‌پذير كند، امكان تشخيص رنگ ‌هارا به او بدهد و برای كارهايی همچون نقاشي و مطالعه و نوشتن تكاليف درسی، مقداركافی و جهت مناسبی داشته باشد؛ مثلا جهت تابش نور – چه از پنجره و چه از چراغمطالعه – نسبت به ميز تحرير برای فارسی ‌زبان‌ها كه جهت خط نوشتاری آنها از راست بهچپ است، بايد از چپ به راست باشد. هنگام شب نيز بايد آنقدر نور در اتاق باشد كهكودك، هم بتواند خوب استراحت كند و هم در صورت نياز به برخاستن از تختخواب در نيمه‌شب، توانايی تشخيص اشيای پيرامون خود را داشته باشد.مهم‌ترين نكته‌ای كه در مورد نور مصنوعی اتاق كودك بايد مورد توجهقرار بگيرد، ايمنی است.

 

حمام و سرويس های بهداشتی
نورپردازی در فضای حمام و دستشویی از اهمیت کمتری برخوردار است و بهسادگی با نصب چراغ های سقفی قابل اجرا است. در حمام و دستشویی علاوه بر چراغ هایسقفی که برای تأمین روشنایی محیط مورد استفاده قرار می گیرند نصب یک چراغ دیواری دربالای آینه نیز ضروری است اما توجه داشته باشید که برای این منظور از چراغ هایفلوئورسنت استفاده نکنید زیرا نور این چراغ ها موجب تغییر برخی از رنگ ها شده وتصویر شما را با رنگ های غیرواقعی در آینه منعکس می کنند.
نورپردازی قسمت های ديگرخانه
نورپردازی قسمت های مختلف خانه ، هال ورودی، راهروها و راه پله ها رانیز فراموش نکنید. این اماکن در هر خانه ای باید از نور فراوان برخوردار باشند بهخصوص راه پله ها که در حفظ ایمنی و سلامتی خانواده و میهمانان اهمیت به سزایی دارد. در اینجا ایمنی مهم تر از زیبایی است و بهترین روش نورپردازی روشن کردن مسیر حرکت وسطح روی پلکان با چراغ هایی است که به دیوار نصب می شوند و نور را به طرف پایین میتابانند. استفاده از چراغ های دیواری کار تعویض لامپ را نیز ساده تر میکند.
-2نورپردازی عمومی :محيط های اداری
نورپردازی محيط های عمومی قواعد ويژه ای دارد و استانداردهايی جدا ازمحيط های خصوصی و مسکونی می طلبد. در اين بخش به اختصار به قواعدی چند در موردنورپردازی مکانهای مذکور می پردازيم.از آنجايی که عموماً بيشتر فعاليت های اداری در در طول روز انجام میگيرد روشنايی مصنوعی جنبه ی مکمل دارد. در ساختمانهای اداری که عرض ساختمان زياداست، اغلب بخشهای مرکزی ساختمان از نور طبيعی مستقیم و کافی برخوردار نيستند؛ دربخشهای مرکزی ساختمان نور مصنوعی اولويت دارد در مکانهای کاری نزديک به پنجره،چنانچه پنجره رو به جنوب ، غرب يا شرق باشد، اجتناب از خيرگی چشم با استفاده ازانواع وسائل شکست يا کاهش نور مستقيم اهميت می يابد.اگر ميزهای کار با توجه به نورطبيعی پنجره ها طراحی شوند، نور مصنوعی می تواند در نزديکی پنجره نيز قرار گيرد تاتفاوت بين جهت تابش نور طبيعی و مصنوعی به حداقل برسد. محلهای تردد، ورود و خروجبايد به صورت يکنواخت و کافی روشن شوند. 100 الی 150 لوکس روشنايی برای اينگونهفضاها کافی است. قسمت بيرونی فضای ورودی بايد حداقل 50 لوکس روشنايی داشتهباشد.
نمای بيرونی ساختمانهای اداری به لحاظ نور پردازی مهم است. چراغهابايد در رابطه با فرم معماری نما طراحی شوند. چنانچه نمای ساختمان در خيابانها ومعابر عمومی قرار گيرد، بخش پائينی نما می تواند نور پردازی قويتری در مقايسه باقسمتهای بالايی نما (در مورد ساختمانهای مرتفع اداری) داشتهباشد.در دفاتر و فضاهای کاری اداری تأمين 200 تا 300 لوکس روشنايی ضروریاست و روی ميز کار بهتر است 500 لوکس و در شرايط کار دقيق چشمی تا حدود 700 لوکسروشنايی تأمين شود. چراغها بايد به گونه ای قرار گيرند که نور مستقيم آنها در مخروطديد افرادی که پشت ميز کار نشسته اند، قرار نگيرد. نور غير مستقيمی که به سقف میتابد، يا چراغهای مجهز به پرده های هدايت نور يا چنانکه سقف فضاهای وسيع اداری بلندطراحی شود منابع روشنايی کار شده در عمق يا در پشت سقفهای کاذب شبکه ای مناسب هستند(3.5 تا 4 متر) و نور پردازی با مسئلهء کمتری روبه رو میشود.در سالنهای کنفرانس و گردهمايی تأمين روشنايی برای سطوح عمود برایبهتر ديدن چهره ها به اندازه ی روشن کردن ميزها اهميت دارد. ميز کنفرانس می تواندحدود 400 لوکس و سطوح عمودی اطراف ميز حدود 200 لوکس روشنايی داشته باشند. روشنايیسطوح عمودی در محلهايی که بطور مداوم مراجع دارند نيز اهميت دارد. در اين فضاهابهتر است متن و محيط اطراف محل مراجعهء عموم بصورت متنوعی نور پردازی شود. نورپردازی بايد به جهت يابی در فضا و تشخيص محلهای تردد و مراجعهء اصلی کمک کند. محلهای گفتگو، انتظار و استراحت بهتر است به سبک فضاهای مسکونی نور پردازی شوند تامحيطی دوستانه و آرامش بخش بوجود آيد.نور پردازی يک فضای اداری ، گذشته از کاربردهای علمی ابزار تبليغ ونمايش چهرهء شرکت به عموم است. در انتخاب نوع چراغ و نحوهء نور پردازی بايد به اينمسئله توجه شود.نور پردازی نمی تواند يکسره به مهندس برق محول شود. روشنايی مصنوعی بهعنوان مکمل نور طبيعی ، نقش مهم و موثری در طرح معماری ودر کيفيت کلی ساختمان دارد. با نور پردازی مناسب می توان زيبايی ساختمان راتا حد قابل توجهی افزايش داد. در هرحال معماری و روشنايی دو مقولهء غير قابل تفکيک و در رابطهء مستقيم باهمهستند.رستوران ها
شرط اصلی و بنیادین نورپردازی در هتل یا رستوران توجه به سلامت واثربخش و مفید بودن آن است. رستوران در هتل باید طوری باشد كه به سالن غذا خوریصفايی خاص و حالتی گرم و صمیمانه ببخشد و با زیبایی و جذابیّت جالب توجهی پذیرایمیهمانان باشد. در تأمین روشنایی رستوران نكات ظریفتری نیز وجوددارد.مهمتر از همه این كه هر نوری هنگام صرف غذا در رستوران هتل ، مطلوب ومناسب نیست ، به طور مثال دادن نور سبز به سالن غذا خوری بسیار نامناسب است، زیراضمن این كه غذاها را بد رنگ نشان می دهد، میل به غذا را نیز از بین می برد و آن راباید اصطلاحاً «نور اشتها كور كن» نامید. بالعكس در سلف سرویسها و اسنك بارها كهغذا را سریع سرو می كنند، از نور زیاد استفاده می نمایند.در سلف سرویسها واسنك بارها، از این عمل منظور خاصی دارند و آن این كهمشتری غذای خود را هر چه زودتر و سریعتر میل كند و جای خود را برای نشستن دیگری تركگوید و باعث معطلی و ركود نشود. این خود یكی از علل و عوامل روانی است و به همینعلت است كه نور تند و خیره كننده با آرامش خیال همراه نیست. اما در رستوران هتلچنین نیتی وجود ندارد و كارگردانان هتل علاقمندند كه در شیوه تأمین نور سالن غذاخوری ، حالتی بوجود آورند كه میل انگیز و اشتها آور باشد و وسایل راحتی و آسودگی درآن مرئی و ملحوظ گردد . بنابراین، بهتر است در رستوران هتل از نور غیر مستقیماستفاده شود.موضوع نور پردازی در رستوران برای سرویس غذا ، یك امر فنی و تخصصی است.توان، شدت و رنگ نور از لوازم ساده وكم ارزشی نیست كه صاحب رستوران به دلخواه خودآن را طرح ریزی و عملی سازد . هر مشتری كه هنگام عصر وارد رستورانی می شود ، اولمنابع نور را و سپس به رنگها و تغییرات نور و سایه ها توجه می کند و در آخر به محلو دكوراسیون نظر می افكند.هتلها
مسأله تأمین نور قسمتهای مختلف هتل یكی از مسائل فنی و هنری و درعینحال بسیار حسّاس وظریف است كه نیاز به تأمل ودقّت و ظرافت طبع و ذوق و سلیقه دارد وحتی با مسائل روحی و روانی نیز بی ارتباط نیست. مقدار برق مصرفی و تأمین هزینه آنرا هم نمی توان بی اهمیّت تلقی كرد.همچنین تأمین نور هتل در رفاه و آسایش مسافران و راحتی كار كاركنانتأثیر به سزایی دارد. بنابراین، اهميت رعایت تمام موارد مورد نظر، ایجاب می كند كهترتیب خاصی، منطبق با اصول علمی و بهداشتی در آن لحاظ شود تا نكات لازم از هر جهترعایت گردد. این كار مستلزم آن است كه از وجود یك متخصص مجّرب و كار آزموده استفادهشود تا موضوع تأمین نور لازم به نحو شایسته عملی گردد. با این وجود از نظر روشن شدنموضوع ، موارد قابل ذكر را یاد آوری می نماییم:- هزینه تأمین روشنایی، یكی از اقلام مخارج سنگین هتل به شمار می رودو چنانچه در مصرف برق دقت كافی به عمل نیاید، نه تنها موجب به هدر رفتن بودجه میگردد، بلكه از لحاظ كیفیت بهره برداری از نور هم سودی حاصل نشده و رفاه لازم فراهمنمی آيد، زیرا مصرف زیاد برق و تابش نورهای شدید و خیره كننده ونصب لامپهای پرنور،آرامش و راحتی مسافر و میهمان را تأمین نمی كند، بلکه در مواردی موجب ناراحتی اعصابو ناخشنودی خاطر می شود. بنابراین، از لحاظ شدت نور، باید حدی معمول و متعارف درنظر گرفته شود و از افراط و تفریط پرهیز شود و نباید به آن فكر بود كه پرداخت هزینهزیاد دلیلی بر پسند مردم و نشانگر اهمیت بیشتر هتل است. با این وصف، باید هم از نظرصرفه و صلاح مالی از مصارف و مخارج زاید براحتیاج جلوگیری به عمل آید و هم در جهتخوشایند طبیعت انسان بذل مساعی شود.- نكته مهمتر این كه نور باید از نظر كمی و كیفی علاوه بر تأمینروشنایی مورد نیاز، زیبایی دكور را به نحو چشمگیری افزایش دهد و آرامش روحی و جسمیو سلسله اعصاب را به وجود آورد. به طور مثال نور زیاد از حد ، در راهروهای هتل بههیچ روی مقبول نیست. زیرا نور زیاد در راهروها بخودی خود به زیاد شدن سر و صدا كمكمی كند و خواهی نخواهی سبب می شود كه مسافرین با هم با صدای بلندتری صحبت كنند و بهاین ترتیب ، مسافرینی كه در حال استراحت و رفع خستگی هستند و نیاز به آرامش و سكوتنسبی دارند، ناراحت می شوند و اين سلب آسایش موجبات عدم رضایت و ناخرسندی آنان رافراهم می آورد. چنانچه به راهروها نور كمتری داده شود خود به خود نوعی حالتبازدارنده ایجاد می كند و مسافرین وادار می شوند كه آهسته صحبت كنند وحتی الامكانسكوت را رعایت یا لااقل با صدای ملایم گفتگو نمایند. و این همان چیزی است كه همهمسافران طالب آنند و یا از نور كم چراغها احساس راحتی و آرامش می كنند.- معمولاً در راهروهای هتل ، در طول روز ، از نور سقف یا دیوارها،استفاده می شود و در شب از نور دیگری كه از فاصله نیم متری به كف راهروها می رسدبرخوردار می شوند. برای این منظور از ارتفاع نیم متری زمین در دیوارها چراغهایی نصبمی كنند كه در داخل دیوار قرار دارد و روی آنها از طلق پوشیده می شود و فاصله اینچراغها را تقریباً دو یا سه متر از یكدیگر در نظر می گیرند و نور شب راهروها ، ازاین چراغها تاَمین می شود و روی پله های هتل نیز همین منوال رعايت می شود، بااینروش مسافرین قادرند جلوی پای خود را به خوبی ببینند و به راحتی عبور و مرورنمایند.- اتاقها باید از نور كافی برخوردار باشد. بخصوص سلف سرویس و پیش خوانآن یا بالای فرهای آشپزخانه حتماً باید نور زیاد ومناسب داشته باشد. معمولاً برایاین منظور از نورافكن نیز استفاده می كنند.

تغییر روحیه با نورپردازی
نورپردازی خوب، در انسان احساس آسایش و امنیتبه وجود می آورد و مانع از خستگی مفرط می شود.گاهی ما خود موضوع نورپردازی در منزل را بیدلیل پیچیده کرده، فراموش می کنیم که قابل اعتمادترین ابزارمان برای تعیین تأثیرنور، همانا چشمان ماست. تمایز میان نور خوب و بد ، یا نور کافی و ناکافی ، به صرفنگاه کردن به آن میسر است. وقتی که شخصی در یک اتاق ، کار و فعالیت روزانه انجام میدهد، معایب نور اتاق بیش تر و راحت تر بر وی آشکار می شود.
نوری که برای هر محیط پیش بینی می کنیم ، برشخصیت و ویژگی فضا تأثیری عمیق دارد ، حتی از نظر روان شناسی و مسائل روحی انسان. به طور مثال، حس و حال انسان در هوای  پاییز و هوای دل انگیز آفتابی در بهار به طورحتم متفاوت است. آب و هوای اقلیم های اروپایی که در بیش تر اوقات سال بارانی و بدونآفتاب است، به قطع و یقین بر خلق و خوی افراد تأثیری دارد سوای آنچه در روحیات مردمممالک گرم و بیابانی نظیر عربستان و مراکش مشاهده می کنیم.نورپردازی خوب نیازهای انسان را برآورده میکند، خاطر او را آسوده می سازد ، احساس آسایش و امنیت ایجاد می کند ، با پس زمینه یفضا تناسب می یابد ، و به بافت ، رنگ و شکل (فرم) اثاثیه جلوه ای زیبا می دهد.
برخلاف این حالت، نورپردازی ناصحیح است، کهدر فرد حسی آزاردهنده ایجاد می کند. نورپردازی بد می تواند محل را آکنده از جوّیناراحت کنده یا ساکنان آن محل را عصبی ، نگران و مضطرب سازد؛ فرد مدام این حس را باخود دارد که گویی عاملی در میانه، درست و به قاعده نیست. حتی ممکن است نور کم وحساب نشده باعث سردرد ، خستگی چشم ، اضطراب یا حتی تصادم به دلیل دید کمشود.
درنهایت، کاربرد و طراحی یک اتاق و نیز خواست ها، نیازها و شخصیت فردی کاربران یکمحیط است که تعیین کننده ی شدت و نحوه ی توزیع نور خواهد بود. خوشبختانه روش هایبسیاری برای بهبود کیفیت روشنایی اتاق وجود دارد، بی آن که سیم های کشیده شده درسقف ها و دیوارها آشفتگی به وجود آورند. دگرگون کردن حال و هوای یک اتاق به وسیله یبه کار گرفتن فوت و فن های ساده امکان پذیر است. با توجه به تصاویر و توضیحات آنها، با اصولی آشنا می شوید که حرفه ای ها در هنگام نورپردازی در سراسر خانه، بهعنوان ابزاری کلیدی از این عوامل استفاده کرده، به نتایج مطلوب دست مییابند.
شمانیز به این نکته توجه داشته باشید که پس از خواندن این گونه مقالات، به نور محیطمنزل یا محل کارتان با دقت بیشتری نظر اندازید. بررسی کنید که آیا نور محیط شمابرای مطالعه، خیاطی، درس خواندن و سایر اموری که نیاز به تمرکز دارند، مناسب و کافیاست؟ اگر چنین نیست، حتماً از چراغ های مطالعه یا چراغ های دیواری استفاده کنید. سؤال دیگر این است که آیا انتظار دارید منبع نوری که در محیط زندگی شما نصب شده،تنها جنبه ی زیبایی و به روز بودن را داشته باشد، یا این که کارکرد عملی و مفید آننیز برای تان با اهمیت است؟ یافتن پاسخ چنین پرسش هایی، بی گمان، راهنمای شما درتعیین نور، روشنایی محیط و نوع منبع نور(حباب، آباژور، لوستر، نور طبیعی) خواهدبود.


LEDچیست آلدگي‌هاي محيط زيست و انتشار گازهاي گلخانه‌اي در فضا و هواي كره زمين سبب شده كه صنعت برق در كشورهاي مختلف جهان علاوه بر اينكه به سمت انرژيهاي تجديدپذير حركت كند در زمينه بهره‌گيري از لامپهاي روشنايي جديدي كه كمترين ميزان آلودگي را دربر دارد اقدام كند. مقاله زير با توجه به اهميت مبحث مديريت مصرف انرژي در سيستم‌هاي روشنايي و ابداع روشها و فناوريهاي نوين در اين زمينه و همين طور كارايي و دامنه كاربرد بسيار بالاي آن در به كارگيري سيستم‌هاي جديد LEDدر روشنايي خانگي، تجاري، معابر و ... تهيه شده است.با بالارفتن حرارت كره زمين، همه كشورها بايد به حذف عوامل سازنده گازهاي گلخانه‌اي كمك كنند، يكي از اين عوامل كه باعث توليد گازهاي گلخانه‌اي مي‌شود، لامپ‌هاي معمولي يا همان لامپ‌هاي رشته‌اي (فيلمان‌دار) و تابان است كه به دليل استفاده وافر در اكثر كشورهاي جهان از عوامل مهم توليد گازهاي گلخانه‌اي به شمار مي‌آيد و با درنظر گرفتن اين نكته كه سهم روشنايي كه عمدتاً نيز به وسيله لامپ‌هاي رشته‌اي تامين مي‌شود از كل مصرف الكتريسيته خصوصاً در زمان اوج مصرف چشمگير است به عنوان مثال در ايران حدود 30 درصد از كل انرژي مصرفي و حدود 45 تا 50 درصد از مصرف پيك صرف تامين روشنايي مي‌شود اين موضوع را جدي‌تر نشان مي‌دهد.
با توجه به اين امر، بسياري از كشورها، برنامه چند ساله‌اي را براي جايگزين كردن مدلهاي ديگري از لامپ به جاي لامپهاي رشته‌اي كرده‌اند تا در درازمدت بتواند اين نوع لامپ را حذف كرده و لامپ ديگري را جايگزين كنند كه علاوه بر حذف گازهاي گلخانه‌اي از انرژي كمتري براي توليد نور بيشتر استفاده كند. البته اين مساله نياز به تغيير فرهنگ مردم در نوع استفاده از تجهيزات دارد تا رويكرد آنها به اين نوع لامپ همگاني بيشتر شود. هزينه خريد اوليه بالاي ساير لامپ‌ها و ارزان بودن انرژي از دلايل عمده روي آوردن بسياري از مردم به خريد لامپهاي معمولي و تابان است.سوال اين است اكنون چه نوع لامپي مي‌تواند جايگزين آن شود؟ آيا آگاهي از اين موضوع به تنهايي براي تغيير رويكرد استفاده‌كنندگان كافي است؟ يا اينكه اين طرح جهاني نيازمند بسيج همگاني براي رشد تكنولوژي و كاهش هزينه ساير لامپها است؟هم‌اكنون شايد تنها لامپ جايگزين كه مي‌تواند گزينه مناسبي باشد، مدلهاي مختلف از لامپ فلورسنت (معروف به مهتابي) است. لامپ لوله‌اي فلورسنت، لامپ كم‌مصرف و فلورسنت فشرده(CFLو FPL) از جمله آنها محسوب مي‌شوند، اما آيا آينده از آن اين نوع لامپ است؟ممنوعيت استفاده از لامپ نور تابان در برخي از كشورهابسياري از كشورها، منتظر تغيير علاقه مصرف‌كنندگان نشده و قوانيني را براي حذف لامپ‌هاي مضر وضع كرده‌اند. در ايالت كاليفرنيا و آمريكا و كشور كانادا قانوني وضع شده كه تا سال 2012 ميلادي، استفاده از هر نوع لامپ داراي نور تابان در اين مناطق ممنوع خواهد شد و كاربران فرصت دارند به صورت تدريجي نوع محصولات مصرفي خود را تغيير دهند. كشور استراليا هم مشابه اين قانون را تا سال 2010 ميلادي وضع كرده است. اتحاديه اروپا نيز به دنبال راهكاري براي وضع قانون جديد و كارا در اين زمينه در كشورهاي عضو اين اتحاديه است. در نيوجرسي، مكاني كه توماس اديسون در سال 1879 موفق به توليد الكتريسيته و روشن كردن لامپ شد قانوني وضع شده كه استفاده از لامپهاي تابان (رشته‌اي) در ادارات دولتي ممنوع و تنها لامپهاي فلورسنت و LEDقابل استفاده خواهند بود.لامپ‌هاي تابان (رشته‌اي) علاوه بر كارآيي و بازده پايين، از انرژي بالايي براي توليد روشنايي استفاده مي‌كنند. به عنوان مثال يك لامپ 100 وات، روشنايي معادل يك لامپ 20 وات فلورسنت را خواهد داشت، يعني براي توليد نور مشابه، لامپهاي تابان، 5 برابر بيشتر انرژي مصرف مي‌كنند.
هم‌اكنون در كشور ما نيز استفاده از لامپهاي كم مصرف، فلورسنت و FPLبه لامپهاي تابان ترجيح داده مي‌شود و طبق بخشنامه‌هاي جديد ارگانهاي دولتي در مواقعي كه از نظر فني محدوديتي ندارند ملزم به استفاده از لامپهاي كم مصرف شده‌اند و ديگر مصرف‌كنندگان نيز مي‌توانند از لامپهاي كم مصرف يارانه‌اي استفاده كنند. اما استفاده از LEDچندان رواج نيافته و بيشتر جنبه تزئيني دارد. حال به راستي سوال اين است كه LEDها چه برتري به لامپهاي فلورسنت معمولي و فشرده دارند؟ منبع اصلي نور در آينده مطمئناًَ يك لامپ يا يك چراغ حبابدار نخواهد بود بلكه مي‌تواند يك ميز يا يك ديوار و يا هر چيز ديگري باشد.LED‌ها جايگزين ارزان‌تر لامپهاي حباب‌داركشف تصادفي اخير،‌توليد نور از LED‌ها يا ديود نوراني را به مركز جديدي رساند. به زودي LEDخواهد توانست جايگزين ارزانتر و با دوام‌تري براي لامپهاي حبابدار كنوني شود.حال سوال اين است كه LEDچيست؟LEDمخفف واژه LIGHT EMITTING DIODEبه معناي ديود ساطع كننده نور است. ديودهاي ساطع كننده نور در واقع جزء خانواده‌ها ديودها هستند كه ديودها نيز زيرگروه نيمه هادي‌ها به شمار مي‌آيند. خاصيتي كه LED‌ها را از ساير نيمه هاديها متمايز مي‌سازد اين است كه با گذر جريان از آنها مقداري انرژي به صورت نور از آنها ساتع مي‌شود.
نسل جديد LED‌هاسالها قبل ذرات بسيار كوچك كوانتومي ساخته شد كه اين ذرات كوانتومي كريستالهايي هستند كه ابعادشان چند نانومتر بيشتر نيست و مي‌توانند از 100 تا 1000 الكترون را در خود جاي دهند.اين ذرات به آساني از خود بسته‌هاي انرژي منتشر مي‌كنند و هر قدر كوچكتر باشد بيشتر تحريك مي‌شوند. هر ذره در مجموعه ويژه بوئرز به طور استثنايي كوچك و تنها شامل 33 يا 34 جفت اتم بود. هنگاميكه نور روي ذرات كوانتومي تابانده شده يا جريان برق به آنها وصل مي‌شوند آنها با توليد نور از خود واكنش نشان مي‌دهند و رنگهاي متغير و متنوعي ايجاد مي‌كنند.اما هنگاميكه يك پرتوي ليزري روي مجموعه‌اي از اين ذرات كوانتومي تابانده شد اتفاق غير منتظره‌اي رخ داد. ناگهان نور سفيدي تمامي ميز را پوشاند و انتظار مي‌رفت كه ذرات كوانتومي نور آبي منتشر كند اما اين نور، نور بسيار زيباي سفيدي بود.سپس اين ذرات را با پلي اورتان شد و سطح بيروني يك حبابت لامپ LEDآبي را با آن پوشاند. هر چند ظاهر اين حباب زيبا نبود اما نور سفيدي مانند لامپهاي معمولي منتشر مي‌كرد كه شدت آن 2 برابر و دوام آن 50 برابر يك لامپ معمولي 60 وات بود.Led‌ها تا اواخر دهه گذشته فقط مي‌توانستند سه نور آبي، سبز و قرمز توليد كنند كه به همين علت كاربردشان محدود بود.سپس led‌هايي با رنگ آبي به بازار آمدند كه مي‌توانستند نور سفيد با هاله‌اي از رنگ آبي روشن كنند.بسياري اعتقاد دارند لامپ‌هايي كه از ديودهاي ساطع كننده نور استفاده مي‌كنند، يا همان LED، آينده را از دست ساير رقبا خارج خواهند كرد.LED‌ها كه از دهه‌هاي گذشته در الكترونيك مورد استفاده قرار مي‌گرفتند، عموماً براي نمايش خاموش يا روشن بودن نمايشگرها در لوازم مولتي مديا مورد استفاده قرار گرفتند.در حال حاضر LED‌ها به نحوي ساخته مي‌شوند كه نور را در جهت خاصي متمركز مي‌كند و به صورت چيپ‌هاي كوچكي هستند كه معمولاً در داخل يك شيشه‌گنبدي شكل قرار مي‌گيرند و داراي سايز چوب كبريت يا كمي بزرگ‌تر هستند و به سختي مي‌شكنند.همانطور كه گفته شد آنها در ابتدا فقط به رنگ قرمز و سبز بودند اما يك تغيير بسيار عظيم در اين صنعت در دهه 90 ميلادي باعث شد كه LEDسفيد رنگ (يا همان روشن و بدون رنگ) توليد شود. هم اكنون به آساني با تغيير در ساختار فيزيكي و مواد تشكيل‌دهنده‌ها LEDنور را در رنگها و شدت‌هاي مختلف و با طول موج مشخص مي‌توان با رنگ كاملاً خالص توليد كرد. به عبارت ديگر مي‌توان گفت منابع روشنائي ديگر داراي پرتوهاي مادون قرمز و فرابنفش بوده، كه چشم غير مسلح قادر به ديدن آن نيست و تاثيري در تامين روشنايي محيط ندارند و حتي بر روي انسان اثر منفي نيز مي‌گذارند وليكن LED‌ها فاقد اين پرتوهاي مضر بوده و در سلامت چشم تاثير بسزايي دارند.LED‌هاي سفيد قابليت توليد همه نوع رنگ را داشته و علاوه بر آن از انرژي بسيار كمي (در مقايسه با ساير لامپها و LED‌هاي قديمي) براي توليد روشنايي استفاده مي‌كنند. به همين دليل روز به روز ابعاد استفاده از آنها گسترده‌تر شد و در مواردي كه احتياج به علامت دادن و يا رقص نور (زدن فلاش و SOS) بود، استفاده شد.اكنون بسياري از شركتهاي بزرگ سازنده لوازم روشنايي مخصوصاً شركتهاي فعال در زمينه روشنهايي منازل بسياري از فعاليت‌هاي خود را برروي‌LEDها متمركز كرده‌اند و قصد دارند روشنايي لازمه براي منازل را از LED‌ها تهيه كنند كه به نظر مي‌رسد اين روند تا كمتر از 5 سال آينده، باعث تغيير بسيار عمده در نوع محصولات روشنايي شود.به طور ي كه در حال حاضر نيز اكثر لوازم روشنايي خانگي، معادل LEDنيز دارند و مصرف‌كنندگان مي‌توانند در صورت تمايل مشابه هر نوع كالايي را از مدل LEDاستفاده كنند. هر چند به نظر مي‌رسد اين تكنولوژي در سالهاي آينده و با رشد قابل پيش‌بيني صنعت، لوازمي با روشنايي بسيار بهتر و مصرف انرژي كمتر و قيمت مناسب را به مشتريان ارائه دهد.كاربردهاي ديگر LEDهمانطور كه گفته شد، ديود منتشر كننده نور كه به طور رايج LEDناميده مي‌شود واقعاً قهرمان ناشناخته جهان الكترونيك است. آنها دو جين كار متفاوت انجام مي‌دهند و در همه وسايل الكترونيكي يافت مي‌شود اساساً LED‌ها لامپهاي كم نوري هستند كه به آساني در مدارهاي الكترونيكي قرار مي‌گيرند اما برخلاف لامپهاي معمولي آنها فيلاماني كه بسوزد ندارند و به ويژه اينكه گرم نمي‌شوند آنها فقط با حركت الكترونها در يك ماده نيمه هادي نور مي‌دهند. آنها شماره‌ها را در ساعتهاي ديجيتال نشان مي‌دهند، اطلاعات را از كنترل تلويزيون مي‌فرستند (LED‌هاي مادون قرمز) و نور آنها نشان مي‌دهد كه چه وقت وسايل روشن است همچنين تصاوير را روي تلويزيون‌هاي پلاسما نشان مي‌دهند و با توجه به مصرف بسيار پايين و شدت نور بسيار عالي در انواع رنگ‌هاي مختلف در روشنايي و چراغ‌هاي خودروها كاربرد وسيعي دارند.در حال حاضر چراغ‌هاي راهنمايي كه در تقاطع‌ها و خيابان‌هاي شهر تهران و ديگر نقاط كشور نصب شده‌اند به وسيله لامپهاي 100 واتي روشن شده و به واسطه لنز رنگي كه در درون اين چراغ‌ها تعبيه شده در مواقع معين به رنگ سبز، زرد و قرمز مشاهده مي‌شوند، اما استفاده از اين لامپ‌ها در چراغ‌هاي راهمنايي كه اصطلاحاً به آن ”لامپ‌هاي رشته‌اي ترافيكي“ اطلاق مي‌شود، مصرف بسيار زياد برق و عمر محدودي را به همراه دارد كه در همين زمينه نصب فانوس‌هاي LEDدر چراغ‌هاي راهنمايي به منظور صرفه‌جويي در مصرف برق و كاهش خطاي ديد رانندگان در دستور كار قرار گرفته است.مصرف برق به ميزان يك دهم لامپ‌هاي معمولي 100 وات، عمر بالا تا 5 سال با گارانتي، بدون نياز به تعمير، نوردهي بسيار زياد در مقايسه با لامپ‌هاي معمولي، جلوگيري از بروز تصادفات به دليل خطاي ديد رانندگان و مهم‌تر از همه حذف لنز رنگي داخل چراغ‌ها را از جمله مزيت‌هاي استفاده از فانوس LEDدر چراغ‌هاي راهنمايي مي‌توان نام برد. با استفاده از فانوس‌هاي LEDدر چراغ‌هاي راهنمايي به دليل اين كه صفحه اصلي چراغ‌ها كاملاً بي‌رنگ هستند، در هنگام خاموش بودن به رنگ سفيد ديده مي‌شوند و در زمان روشن شدن به دليل نوردهي بالا، احتمال خطاي ديد رانندگان را به صفر مي‌رساند و درصد ايمني آنها در هنگام رانندگي افزايش مي‌يابد به اين ترتيب تشخيص روشن يا خاموش بودن چراغ سبز يا قرمز براي رانندگان كاملاً آسان و بدون طخا خواهد بود كه خوشبختانه در سطح شهر تهران و اغلب شهرهاي كشور فرايند تجهيز تقاطع‌ها به اين سيستم جديد در حال اجراء است.از سوي ديگر با توجه به اينكه LEDها قابليت تغذيه هم با جريان ACو هم جريان DCبا مصرف كم را دارد، لذا مي‌تواند از منابع انرژي خورشيدي و يا باطري نيز جهت تامين نيروي خود استفاده كنند.همچنين در حال حاضر در روشنائي معابر، خيابانها و جاده‌ها، تزئين و زيباسازي معابر و پلها و مكانهاي مختلف استفاده از اين منابع روشنائي با توجه به هزينه بالاي تعمير و نگهداري منابع روشنائي سنتي در اين مكانها و طول عمر بالا و صرفه‌جويي انرژي تا 90 درصد ، توجيه فني و اقتصادي استفاده از LED‌ها را بسيار بيشتر مي‌كند.عمر بالاي LEDتنها عيب LED‌ها قيمت نسبتاً بالاي آن است. قيمت LEDبا توجه به نوع، كيفيت نور، توان خروجي و ... متفاوت است و در هر صورت قيمت بالاتري نسبت به معادل منابع روشنائي فلورسنت يا رشته‌اي خود دارد اما بديهي است با همه گير شدن آن و افزايش تقاضا. كاهش قيمت شديدي را خواهد داشت كه در نتيجه استفاده از آن را مقرون به صرفه‌تر خواهد كرد.از ديگر فوايد LED‌ها در روشنائي خانگي مي‌توان به اندازه كوچك آن اشاره كرد كه با قرارگيري چند عدد از آن بر روي برد الكترونيك، نور كافي را توليد مي‌كنند. بزرگترين فايده اين سايز كوچك، مانند لامپهاي هالوژني قرارگيري آن در فرورفتگي‌هاي سقف ساختمان، با اندازه دلخواه است و به اين ترتيب افراد مي‌توانند طراحي منزل و روشنايي آن را به صورت دلخواه انجام دهند، در حاليكه لامپهاي تابان و به ويژه لامپهاي فلورسنت داراي سايز نسبتاً بزرگ و غير قابل انعطافي هستند و فضاي زياد و همواري را براي نصب لازم دارند.اما بزرگترين برتري LEDعمر مفيد آن است. LED‌ها 50 هزار ساعت عمر مفيد دارند در حاليكه عمر مفيد لامپهاي تابان تنها 1000 ساعت و در نهايت عمر مفيد فلورسنت‌ها، 10000 ساعت است. اين برتري LEDباعث مي‌شود كه بسياري از افراد آينده‌نگر استفاده از آن را در دستور كار خود قرار دهند، زيرا طول عمر زياد، نور توليدي روشن و واضح آن باعث مي‌شود كه در هزينه‌هاي صرفه‌جويي شود. عدم احتياج به تعويض در كوتاه مدت (حداقل 5 برابر بيش از فلورسنت‌ها) باعث صرفه‌جويي بسيار در وقت مصرف‌كنندگان نيز مي‌شود. يكي ديگر از برتري‌هاي آنها مصرف بسيار پائين انرژي است كه باعث توليد گرماي بسيار كم در اطراف لامپ و اشاعه آن به محيط است كه مي‌تواند فوايد زيادي داشته باشد. كه با توجه به دامنه كاربرد دمائي از 40- تا 85 درجه سلسيوس كه يكي از مزاياي عمده اين منابع روشنايي است، صنايع برودتي و به ويژه كارخانه‌هاي يخچال‌سازي يكي از مصرف‌كنندگان LEDهستند و از آن در داخل دستگاههاي خود استفاده مي‌كنند، زيرا گرماي كم توليدي آن، سرماي داخل دستگاه را از بين نمي‌برد. يكي ديگر از فوايد LEDعدم توليد زهر سمي و كشنده جيوه است كه توسط لامپهاي تابان و كمي هم فلورسنت‌ها توليد مي‌شود.با توجه به موارد گفته شده بسياري از مصرف‌كنندگان مي‌توانند با پرداخت يك هزينه اوليه نسبتاً بالاتر، تا مدتها از نور LEDاستفاده كرده و زماني را صرف تعويض يا تعمير آن نكنند. توليدكنندگان لوازم روشنايي درجه يك در جهان نيز در حال حاضر توليدات زيادي را در اين زمينه ارائه داده‌اند كه از جمله آنها شركت آلماني اسرام است. (اسرام، زيرمجموعه شركت زيمنس آلمان است).همانطور كه گفته شد سهم روشنايي از كل مصرف الكتريسيته خصوصاً در زمان اوج مصرف چشمگير است به نحوي كه در كشور حدود 30 درصد از كل انرژي مصرفي و حدود 45 تا 50 درصد از مصرف پيك صرف تامين روشنايي مي‌شود.ميزان فروش انرژي الكتريكي در سال 85 برابر با 144598 ميليون كيلووات ساعت است كه با درنظر گرفتن حداقل 30 درصد سهم روشنائي و با جايگزيني 20درصد از مصارف روشنايي با لامپ‌هاي LEDو صرفه‌جويي به طور متوسط 80% (70 تا 90 درصدي) طرح، ميزان صرفه‌جوئي به عمل آمده برابر با 6941 ميليون كيلووات ساعت در يك سال است در حالي كه مجموع توليد نيروگاه اصفهان در يك سال برابر با 5248 ميليون كيلووات ساعت است.با توجه به مزيتهاي بسيار زياد LED‌ها، در آينده نه چندان دور بالاخره اين منابع روشنايي جايگزين لامپهاي معمولي مي‌شود و ديگر نور تنها از چراغ‌هاي حبابدار پخش نخواهد شد.مقایسه ledبا لامپهای دیگر :                                      (Light Emitting Diod( LED(دیود منتشر کننده نور)علیرغم تصور عمومی LEDنه تنها در نمایشگرها ، تابلوها و دستگاههای تخصصی بکار میرود بلکه امروزه استفاده بسیار وسیعی در صنعت روشنائی دارد.بسته به نوع اتصال مجموعه LEDهای بکار رفته ،ولتاژ ورودی از 5 ولت تا 220 ولت قابل تغییر می باشد.
نگاهی به جدول زیر نشان میدهد که LEDها حدود 70 – 80 % انرژی را به گرما تبدیل می کنند ولی با این وجود ، کم مصرف ترین منبع نوری حاضر دنیا می باشد.نوع منبع نور:   نور مرئی-پرتوهای نامرئی -گرمالامپ های ادیسونی:   %3-5 %30-40 IR %67-55لامپ های هالوژن:    %6-8 % 40-50 IR %55-40لامپ های فلورسنت:% 15-25 % 15-20 UV %70-55LED 2007))       % 20-30 %0 %70-80لامپ های بخار سدیم:%40- 60 %20-30 %20-30

عوامل موثر بر عمر LEDعبارتند از : تبادل گرمائی ، نوسانات برق و ایزولاسیونبا درنظر گرفتن عوامل فوق و مقایسه شدت نور لامپ های مختلف ،به جرات می توان LEDرا مقرون به صرفه ترین محصول نوری حال حاضر دنیا دانست .
لامپ های ادیسونی:5- 10 Lm/Wattلامپ های هالوژن:8-15 lm/Wattلامپ های فلورسنت :60-80 Lm/W attLm/W att 90-120: LED لامپ های بخار سدیم:160 - 200 (Lm/Watt (Yellow Street Lamps

 

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده