طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

مطالب علمی الکتروفورس, [۲۲.۰۴.۱۷ ۱۹:۲۳]
انرژي خورشيدي: منبع بي پايان انرژي پاک

رشد علم و صنعت و فن آوري در جهان امروز، روش هاي مختلف استفاده از انرژي را که در دوران قبل از انقلاب صنعتي معمول بود دگرگون کرده، و شناخت منابع انرژي جديد، تحولي عظيم در توسعه ي صنعتي و تکامل اجتماي بشر به وجود آورده است. وابستگي شديد جوامع صنعتي به منابع انرژي به خصوص سوخت هاي فسيلي و به کارگيري و مصرف بي رويه ي آن ها، منابع عظيمي را که طي قرون متمادي در لايه هاي زيرِزمين تشکيل شده است تخليه مي نمايد. اگر تمامي سوخت هاي فسيلي را جمع کنيم و بسوزانيم، اين انرژي، معادل تابش 4 روز خورشيد به سطح زمين است و از اين لحاظ خورشيد، منبعي عظيم از انرژي به شمار مي رود. با توجه به اين که منابع انرژي زيرزميني با سرعت فوق العاده اي مصرف مي شوند و در آينده اي نه چندان دور چيزي از آن ها باقي نخواهند ماند، نسل فعلي وظيفه دارد به آن دسته از منابع انرژي که داراي عمر و توان زيادي هستند روي بياورد و دانش خود را براي بهره برداري از آن ها گسترش دهد.
فن آوري، ساده، آلوده نشدن هوا و محيط زيست و از همه مهم تر ذخيره شدن سوخت هاي فسيلي براي آيندگان، يا تبديل آن ها به مواد و مصنوعات پُر ارزش با استفاده از تکنيک پتروشيمي، از عمده دلايلي هستند که لزوم استفاده از انرژي خورشيدي را براي کشور ما آشکار مي سازد. در متن پيش رو به بررسي وضعيت کنوني انرژي در ايران و جهان و آشنايي با برخي از راه هاي بهره گيري از انرژي خورشيدي مي پردازيم.

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده