طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

RSS
namayeshgah1
namayeshgah1
جزییات دانلود
namayeshgah2
namayeshgah2
جزییات دانلود
namayeshgah4
namayeshgah4
جزییات دانلود
namayeshgah8
namayeshgah8
جزییات دانلود
namayeshgah17
namayeshgah17
جزییات دانلود
 
 

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده