طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

پروژه هاي انجام شده - روشنایی مدرن اتاق های عمل بیمارستان شهدای تبریز

RSS
bimarestan-shohada1
bimarestan-shoh...
جزییات دانلود
bimarestan-shohada2
bimarestan-shoh...
جزییات دانلود
bimarestan-shohada3
bimarestan-shoh...
جزییات دانلود
bimarestan-shohada4
bimarestan-shoh...
جزییات دانلود
 
 

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده