طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

پروژه هاي انجام شده - نورپردازی آذر فرش تبریز

RSS
azar-farsh1
azar-farsh1
جزییات دانلود
azar-farsh2
azar-farsh2
جزییات دانلود
azar-farsh3
azar-farsh3
جزییات دانلود
azar-farsh4
azar-farsh4
جزییات دانلود
azar-farsh5
azar-farsh5
جزییات دانلود
azar-farsh6
azar-farsh6
جزییات دانلود
 
 

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده