طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

پروژه هاي انجام شده - مشاوره و تهیه تجهیزات نورپردازی پل کابلی تبریز

RSS
0001-pol-kabli-tabriz
0001-pol-kabli-...
جزییات دانلود
01pol-kabli-tabriz
01pol-kabli-tab...
جزییات دانلود
dsc00027pol-kabli-tabriz
dsc00027pol-kab...
جزییات دانلود
dsc0003111pol-kabli-tabriz
dsc0003111pol-k...
جزییات دانلود
dsc00033pol-kabli-tabriz
dsc00033pol-kab...
جزییات دانلود
dsc00035111pol-kabli-tabriz
dsc00035111pol-...
جزییات دانلود
dsc00037-pol-kabli-tabriz
dsc00037-pol-ka...
جزییات دانلود
 
 

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده