طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

پروژه هاي انجام شده - نورپردازی آذرمهر یاران تبریز

RSS
azarmehryaran1
azarmehryaran1
جزییات دانلود
azarmehryaran2
azarmehryaran2
جزییات دانلود
azarmehryaran3
azarmehryaran3
جزییات دانلود
 
 

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده